VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

Informacija apie darbo užmokestį

Vidutinis mėnesinis bruto ( neatskaičius mokesčių)  darbo užmokestis 2019 m.  ir 2020 m. II ketv.
Eil.Nr.  Pareigų pavadinimas 2019 2020
Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis  eur. Vidutinis darbuotojų skaičius II ketv. Vidutinis darbo užmokestis  II ketv. eur.
1. Administracija 7 1499 6 2292
2. Gydytojai 19 1699 18 1906
3. Slaugytojai 26 1045 27 1143
4. Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 3 929 4 917
5.  Kitas personalas 7 653 5 901