VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

NEMOKAMOS AMBULATORINĖS SLAUGOS PASLAUGOS PACIENTŲ NAMUOSE

Dedicated to Comprehensive Personalized Care

Compassionate, Coordinated Care To Patients At All Ages

Family medicine and primary care providers treat the full spectrum of conditions and concerns for children, adults and seniors. Many of our providers offer well woman care, prenatal care and deliver babies. 

From preventive exams and physicals to diagnosis and treatment, primary care providers can help patients with a wide variety of concerns.

With an emphasis on holistic care, primary care providers also work with patients on managing chronic conditions over a life span. Our patient care teams develop personalized care plans that meet each patient’s needs as an individual.

19%

lower odds of premature death for adults with a primary care provider

67B

would be the annual amount US save If everyone saw a primary care provider

33%

adult with a primary care saves, over people who only see specialists

Our Care

Personal Care To Fit Your Needs

A family medicine doctor provides continuing, comprehensive health care for your entire family, from newborns to grandparents. Internal medicine specialists focus on adult medicine and specialize in the prevention and treatment of adult illness, including: diabetes, hypertension, cholesterol problems, arthritis and acute problems such as bronchitis and pneumonia.

 

Our doctors are committed to providing personalized care by focusing not simply on treatment but on prevention, health education and the well-being of the whole family.

Hear Our Story

Trusted Expertise

Primary care doctors are health experts uniquely trained  to guide you through all stages of life.

24/7 Care

We’ve got you covered with same day care at our clinics, as well as quick access to your medical information online. 

For Everyone

Certified family physicians, internists, physician assistants and nurse practitioners, we have a team of experts for you.

Treatment

Our Primary Care Includes

VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro AMBULATORINĖS SLAUGOS PASLAUGŲ NAMUOSE KOMANDA teikia profesionalias slaugos paslaugas pacientų namuose vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1026„Dėl ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2007 m. gruodžio 14 d. galiojančia redakcija.

 

Ambulatorinė slaugos paslaugos namuose – tai licencijuojamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos paciento (išskyrus pacientus, kurie  gyvena socialinės globos įstaigose, turinčiose bendrosios praktikos slaugos licenciją) gyvenamojoje vietoje, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų tęstinumą, patenkinti paciento slaugos poreikius namų sąlygomis ir skatinti paciento savirūpą.

 

Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose pacientams teikiamos nemokamai, jos finansuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis, šeimos gydytojui išrašius siuntimą (forma 027a) ASPN paslaugai gauti.


Ambulatorinės slaugos paslaugas teikia specialistų komanda

 

Slaugytojas:

  • pagal gydytojo paskyrimą atlieka injekcijas, lašinės prijungimą, priežiūrą ir lašinę infuziją kateteriu; paima kraują, šlapimą ir kt. laboratoriniams tyrimams; atlieka elektrokardiogramą, žaizdų priežiūrą, pragulų profilaktiką ir priežiūrą, dirbtinių kūno angų priežiūrą (stomų priežiūrą), matuoja AKS, pulsą ir kt.
  • esant poreikiui organizuoja socialinės pagalbos, paramos, techninės pagalbos priemonių išdavimo klausimais, nukreipia į socialines paslaugas teikiančias įstaigas
  • esant poreikiui organizuoja poliatyviąją slaugą.

 

Slaugytojo padėjėjas:

  • atlieka pragulų profilaktiką, užtikrina higienines asmens reikmes (išmaudo ar padeda išsimaudyti pacientui, prižiūri nagus, keičia sauskelnes, lašina lašus, prižiūri burnos ertmę ir pan.), pagal slaugytojo paskyrimą tvarko paciento sekretą ir išskyras (keičia šlapimo surinktuvus, padeda pacientui naudotis tualetine kėde ir pan.) ir kt.

Kineziterapeutas

  • atsižvelgdamas į paciento sveikatos būklę, įvertina ir gydo raumenų, sąnarių ir nervų funkcijos sutrikimus. Kineziterapeutas specifiškai gali padėti palengvinti judesius ir funkciją, sumažinti skausmą, padidinti judėjimo potencialą. Kineziterapeutas taip pat moko ir padeda prisitaikyti bei kompensuoti dėl ligos ar traumos prarastas funkcijas.

 

Ambulatorines slaugos paslaugas namuose gali gauti VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro padalinių (Naujosios Akmenės poliklinikos, Akmenės poliklinikos, Ventos poliklinikos), VšĮ Kruopių ambulatorijos ir Papilės ambulatorijos  pacientai, kuriems šeimos gydytojo slaugytojas pagal Slaugos paslaugų poreikio vertinimo klausimyną pacientui nustato mažą, vidutinį ar didelį ASPN poreikį:

  • Kai pacientas dėl savo sveikatos būklės ir lėtinių ligų yra praradę savarankiškumą bei mobilumą ir jiems reikalinga nuolatinė kitų asmenų pagalba.
  • Kai pacientui po suteiktų dienos chirurgijos paslaugų, išlieka sutrikęs gebėjimas savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir yra reikalinga pooperacinė slauga namuose.
  • Po gydymo stacionare dėl somatinių ligų ir pažeidimų prarado savarankiškumą bei mobilumą ir jiems reikalinga nuolatinė kitų asmenų pagalba.
  • Pacientams, kuriems yra atlikta tracheostoma ar gastrostoma ir būtinas gleivių išsiurbimas iš kvėpavimo takų..

 

ASPN komandos maksimalus apsilankymų skaičius per kalendorinius metus:

 

52 apsilankymus per metus pas vieną ASPN gavėją, kuriam nustatytas mažas slaugos paslaugų poreikis;

156 apsilankymus per metus pas vieną ASPN gavėją, kuriam nustatytas vidutinis slaugos paslaugų poreikis;

260 apsilankymų per metus pas vieną ASPN gavėją, kuriam nustatytas didelis slaugos paslaugų poreikis;.

 

 

Dėl ASPN prašome susisiekti su komandos Kineziterapeute – koordinatore Dovile Skabeikienė, mob:.8 614 37874