VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

VšĮ AKMENĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRIO PACIENTŲ APTARNAVIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO PRINCIPAI

Kategorijos :Naujienos

  VšĮ AKMENĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRIO PACIENTŲ APTARNAVIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO PRINCIPAI

  1. Įstaigos registratūros darbuotojai elektroniniu būdu ar telefonu pacientą registruoja tik dėl nuotolinių šeimos gydytojo ar slaugytojo ASPP (vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymui, slaugytojo konsultacijoms, gydytojų tarpusavio konsultacijoms, būtinųjų tyrimų paskyrimui). Tiesioginio kontakto su pacientu ASPP teikiama tik tuomet, kai dėl ASPP specifikos jos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu.
  2. Dėl gydytojo ar slaugytojo tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijos pacientą registruoja pats gydytojas arba slaugytojas.
  3. Gydytojo specialisto tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijos registracijos tvarka:

      3.1. Įstaigos registratorė pokalbio telefonu metu užregistruoja pacientą gydytojo ar slaugytojo nuotolinei konsultacijai.

      3.2. Gydytojas ar slaugytojas nuotolinės konsultacijos metu atlieka paciento triažą. Jei pacientas nepriklauso COVID-19 ligos rizikos grupei, pacientui nenustatoma virusinės kvėpavimo takų ligos simptomų ar aplinkybių, leidžiančių įtarti COVID-19 ligą, ar buvusį kontaktą su sergančiais COVID-19 asmenimis per paskutiniąsias 14 kalendorinių dienų, yra buvusi išvyka į užsienį per paskutiniąsias 14 kalendorinių dienų ir yra medicininių indikacijų kontaktinei konsultacijai,  pacientas registruojamas ASP paslaugos teikimui.

  1. Pacientų srautų valdymo principai:

     4.1. Virusinės infekcijos simptomų turintys pacientai priimami gydytojo sprendimu ir konsultuojami izoliatoriuose arba karščiavimo klinikos patalpose.

     4.2. Rizikos dėl COVID-19 ligos grupei priklausantys pacientai Įstaigoje nepriimami.

     4.3. Kiekvienu apsilankymo atveju Įstaiga identifikuoja, ar pacientas neturi virusinės infekcijos simptomų.

     4.4. Pacientui atvykus į Įstaigą nurodytu laiku budintis darbuotojas:

        4.4.1. Prieš pradedant teikti ASPP, budintis darbuotojas įsitikina, ar pacientas tinkamai užsidėjęs medicininę kaukę ar respiratorių.

        4.4.2. Apklausia pacientą, paprašo pacientą dezinfekuoti rankas dezinfekciniu, pamatuoja kūno temperatūrą.

       4.4.3. Budinti darbuotoja tikslingai apklausia pacientą dėl COVID-19 ligos rizikos ir pateikia pacientui užpildyti ir pasirašyti Įstaigos vadovo patvirtintos formos anketą.   

  1. Įstaigos darbuotojai turi užtikrinti, kad nesusidarytų fizinių pacientų laukimo eilių Įstaigos viduje bei užtikrina, kad prie kabineto durų lauktų ne daugiau kaip 1 pacientas.
  2. Pacientams ASPP teikiamos griežtai jiems paskirtu vizito laiku. Į Įstaigą pacientas (esant būtinybei – ne daugiau kaip vienas lydintis asmuo) įleidžiamas likus ne daugiau nei 10 min. iki paskirto vizito laiko. Laukdami patekimo į Įstaigą pacientai vienas nuo kito privalo laikytis saugaus 2 m atstumo.
  3. Siekiama, kad visi pacientui paskirti tyrimai ir (ar) procedūros būtų atlikti vieno vizito metu, išskyrus atvejus, kai to negalima atlikti dėl tyrimo ir (ar) procedūros specifikos.

     8.Rekomenduojama pacientų vizito trukmė  iki 15 minučių. 

  1. Burnos priežiūros paslaugos:

      9.1. Planinės odontologinės paslaugos teikiamos tiesioginio kontakto būdu.

      9.2. Pas odontologą pacientai registruojasi pirminei konsultacijai telefonu per registratūros darbuotoją arba tiesiogiai per įstaigos naudojamą IPR IS.

      9.3. Pas gydytoją odontologą ar burnos higienistą pacientai dėl vaikų profilaktinių patikrinimų registruojami telefonu per registratūros darbuotoją.

     9.4. Kontaktinį vizito laiką dėl odontologinės būtinosios pagalbos pacientui paskiria telefonu gydytojas odontologas.

     9.5. Pas burnos higienistą,  dėl vaikų (6-11m) dantų padengimo silantais, registruoja registratūros darbuotojai, o burnos higienistė perskambina registruotiems asmenims ir nurodo tikslų vizito laiką.

                                                   Parengė Vyriausioji bendrosios praktikos slaugytoja  Rasa Penikienė