VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

Akmenės rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms“

Kategorijos :Naujienos

http://sena.akmene.lt/akmene/m/m_images/wfiles/ESFIVP-I-1-8313-s500x250.jpg

Akmenės rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms“ 

Veiksmų programa

2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

Prioritetas

8 prioritetas „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“

Priemonė

08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“

Projekto pavadinimas

Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms

Projekto numeris

 08.1.3-CPVA-R-609-61-0019

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2019/06 - 2021/06

Trumpas projekto esmės aprašymas

Projekto įgyvendinimo metu numatoma modernizuoti ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūrą Akmenės rajone.

Siektini rezultatai

Projekto įgyvendinimo metu Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros įstaigos įsigys medicininę įrangą bei patalpas pritaikys neįgaliųjų poreikiams.

Projekto vykdytojas

Akmenės rajono savivaldybės administracija

Projekto partneriai

VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Ventos ambulatorija, VšĮ Papilės ambulatorija, VšĮ Kruopių ambulatorija, UAB „Antano Lizdenio sveikatos centras"

Finansavimo šaltinis (-iai)

Europos Sąjungos​​ regioninės plėtros fondo lėšos;

Savivaldybės biudžeto lėšos;

Partnerio lėšos

Projekto vertė (tūkst. Eur)

202,85

Paramos lėšos (tūkst. Eur)

187,64

Savivaldybės lėšos (tūkst. Eur)

11,96

Partnerio lėšos (tūkst. Eur)

3,25