Informuojame VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pacientus ir jų teisėtus globėjus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Šių metų rugsėjo 12d. nutraukė darbo santykius su įstaiga vaikų ligų gydytoja S. Almanienė. Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro įsakymo  Nr.583 „Dėl asmenų prisirašymo prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir psichikos sveikatos centrų tvarkos aprašo“  galiojančios redakcijos 22 punktu, įstaigos vadovo įsakymu gydytojos S. Almanienės apylinkės pacientai priskiriami vaikų ligų gydytojos A. Z. Grigaitienės apylinkei. Nepilnamečių pacientų globėjams pageidaujant, vaikai  gali  būti perrašomi pas kitas šeimos gydytojas (Naujosios Akmenės poliklinikoje): Gintą Pupelytę arba Ingridą Sakalauskienę. Norint persirašyti pas kitą šeimos gydytoją reikia atvykti į registratūrą  (Žemaitijos g.6, Naujoji Akmenė) arba e. priemonėmis užpildyti prašymą įstaigos internetinėje svetainėje https://www.akmenespoliklinika.lt

Malonu, kad pasitikite mūsų profesionalia šeimos gydytojų komanda.

Pagarbiai

VšĮ Akmenės rajono PSPC administracija

Kitos mūsų naujienos

Pranešimas apie parengtas reorganizavimo sąlygas ir būsimą reorganizacijos procesą

Viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro ir viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro ir viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės reorganizavimo tikslą, būdą ir tvarką.