VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

Profilaktinis sveikatos tikrinimas

Mokama paslauga, kainos nurodytos kainyne

Privalomojo sveikatos tikrinimo tikslai

⁃ Įvertinti, ar įsidarbinantieji bei dirbantieji asmenys gali dirbti konkretų darbą konkrečiomis darbo sąlygomis

⁃ Apsaugoti įsidarbinančiųjų asmenų ir darbuotojų sveikatą nuo galimo profesinės rizikos veiksnių poveikio, siekiant išvengti traumų ar kitokio dirbančiųjų sveikatos pakenkimo.

⁃ Įvertinti, kiek efektyvios taikytos profesinės rizikos šaltinio ir mažinimo priemonės.

⁃ Siekti, kad būtų išvengta profesinių ligų ar kuo anksčiau jos diagnozuotos.

⁃ Įvertinti, ar tikrinamo asmens sveikatos būklė atitinka reikalavimus numatytus privalomojo sveikatos tikrinimo aprašuose.

Profilaktinis sveikatos tikrinimas atliekamas

⁃Tik sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licenciją asmens sveikatos priežiūros veiklai.

⁃ Darbuotojų darbo vietose šios paslaugos neteikiamos.

 

ASMENŲ, DIRBANČIŲ PROFESINĖS RIZIKOS POVEIKYJE AR NORINČIŲ ĮSIDARBINTI, SVEIKATOS PATIKRA

Norintiems profilaktiškai pasitikrinti sveikatą įsidarbinant arba dirbant reikia pateikti:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 2. Įsidarbinančiajam – privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą forma Nr. 047/a. Pažymą privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti darbdavys, siųsdamas įsidarbinantįjį asmenį tikrintis sveikatos.
 3. Dirbančiajam – asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) forma Nr. 048/a. Pažymą privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti darbdavys, siųsdamas dirbantį asmenį tikrintis sveikatos.
 4. Jei asmuo nėra VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pacientas, atsineša medicinos dokumentų išrašą / siuntimą forma Nr. 027/a iš šeimos arba vidaus ligų gydytojo, pas kurį yra prisirašęs.
 5. Atsineša užpildytą arba pildo poliklinikoje Sveikatos patikrinimo klausimyną.

VISŲ KATEGORIJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUTOJŲ SVEIKATOS PATIKRA

Asmuo, norintis gauti vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę formą Nr. 083-1/a, prieš profilaktinį sveikatos tikrinimą turi pateikti:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 2. Vairuotojo pažymėjimą (jei turi).
 3. Dirbant vairuotoju pagal darbo sutartį   – asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) forma Nr. 048/a, jei sveikatą privalo periodiškai tikrintis.
 4. Jei asmuo nėra VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pacientas, atsineša medicinos išrašą / siuntimą formą Nr. 027/a iš šeimos arba vidaus ligų gydytojo, pas kurį yra prisirašęs, ir medicinos dokumentų išrašą / siuntimą forma Nr. 027/a iš juos aptarnaujančio psichikos sveikatos centro gydytojo psichiatro, kurioje nurodyta, kad asmuo neįrašytas į priklausomybės ir psichikos ligų registrą.
 5. Atsineša užpildytą arba pildo poliklinikoje Vairuotojų garbės deklaraciją. Klausimyną dėl obstrukcinės miego apnėjos. Sveikatos patikrinimo klausimyną.

ASMENŲ , NORINČIŲ GAUTI LEIDIMĄ ĮSIGYTI AR LAIKYTI ŠAUNAMUOSIUS GINKLUS, SVEIKATOS PATIKRA

Asmuo, norintis gauti leidimą įsigyti ar laikyti ginklą, prieš sveikatos patikrinimą turi pateikti:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 2. Fotonuotrauką 30 x40 mm.
 3. Jei asmuo nėra VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros pacientas, atsineša medicinos dokumentų išrašą / siuntimą formą Nr. 027/a iš šeimos arba vidaus ligų gydytojo, prie kurio yra prisirašęs, ir medicinos dokumentų išrašą / siuntimą forma Nr. 027/a iš juos aptarnaujančio psichikos sveikatos centro gydytojo psichiatro, kurioje nurodyta, kad asmuo neįrašytas į priklausomybės ir psichikos ligų registrą paskutinius 10 metų.
 4. Atsineša užpildytą arba pildo poliklinikoje Sveikatos patikrinimo klausimyną.

ASMENŲ, VYKSTANČIŲ Į UŽSIENĮ, SVEIKATOS TIKRINIMAS

Asmuo, vykstantis dirbti ar mokytis į užsienį ir norintis gauti medicininę pažymą forma Nr. 082a, prieš profilaktinį sveikatos tikrinimą turi pateikti:

 1. Asmens tapatybę patvirtinanti dokumentą.
 2. Jei asmuo nėra VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pacientas, atsineša medicinos dokumentą / siuntimą forma Nr. 027/a iš šeimos arba vidaus ligų gydytojo, pas kurį yra prisirašęs.
 3. Atsineša užpildytą arba pildo poliklinikoje Sveikatos patikros klausimyną.

TRAUKINIŲ MAŠINISTŲ, JŲ PADĖJĖJŲ IR DARBUOTOJŲ, KURIŲ VEIKLA SUSIJUSI SU GELEŽINKELIO EISMU, SVEIKATOS PATIKRA

Norintiems profilaktiškai pasitikrinti sveikatą įsidarbinant arba dirbant reikia pateikti:

 1. Asmens tapatybę patvirtinanti dokumentą.
 2. Įsidarbinant – privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą formą Nr. 047/a. Pažymą privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti darbdavys, siųsdamas įsidarbinantįjį asmenį tikrinantis sveikatos.
 3. Dirbančiajam – asmeniui medicininę knygelę (sveikatos pasą) forma Nr. 048/a. Pažyma privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti darbdavys, siųsdamas dirbantį asmenį tikrintis sveikatos.
 4. Jei asmuo nėra VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pacientas, atsineša medicinos dokumentų išrašą / siuntimą forma Nr. 027/a iš šeimos arba vidaus ligų gydytojo, prie kurio yra prisirašęs, ir medicinos dokumentų išrašą / siuntimą forma Nr. 027/a iš juos aptarnaujančio psichikos sveikatos centro gydytojo psichiatro, kurioje nurodyta, kad asmuo neįrašytas į priklausomybės ir psichikos ligų registrą.
 5. Atsineša užpildyta arba pildo poliklinikoje Sveikatos patikrinimo klausimyną. Traukinio mašinisto garbės deklaraciją.

VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO SPECIALISTŲ BEI MOTORINIŲ PRAMOGINIŲ LAIVŲ IR KITŲ MOTORINIŲ PLAUKIOJIMO PRIEMONIŲ LAIVAVEŽIŲ SVEIKATOS PATIKRA

Asmuo norintis gauti vidaus vandens transporto specialisto bei motorinių transporto specialisto bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžio sveikatos pažymėjimą forma Nr. 048-2/a, prieš profilaktinį sveikatos tikrinimą turi pateikti:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 2. Jei asmuo nėra VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pacientas, atsineša medicinos dokumentų išrašą / siuntimą forma Nr. 027/a iš šeimos arba vidaus ligų gydytojo, pas kurį yra prisirašęs, ir medicinos dokumentų išrašą / siuntimą forma Nr. 027/a iš juos aptarnaujančio psichikos sveikatos centro gydytojo psichiatro, kurioje nurodyta, kad asmuo neįrašytas į priklausomybės ir psichikos ligų registrą.
 3. Atsineša užpildyta arba pildo poliklinikoje Sveikatos patikrinimo klausimyną. Pramoginių laivų, Jūrininkų ir vidaus vandens transporto specialisto bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžio Garbės deklaraciją.

ADVOKATŲ, NOTARŲ, ANSTOLIŲ SVEIKATOS TIKRINIMAS

Asmuo, norintis gauti sveikatos pažymėjimą dėl tinkamumo tapti / dirbti advokatu, notaru ar antstoliu forma Nr. 046/a, pieš profilaktinį sveikatos tikrinimą turi pateikti:

 1. Asmens tapatybę patvirtinanti dokumentą.
 2. Jei asmuo nėra VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pacientas, atsineša medicinos dokumentą išrašą / siuntimą forma Nr. 027/a iš šeimos arba vidaus ligų gydytojo, pas kurį yra prisirašęs, ir medicinos dokumentą išrašą / siuntimą forma Nr 027/a iš juos aptarnaujančio psichikos sveikatos centro gydytojo psichiatro, kurioje nurodyta, kad asmuo neįrašytas į priklausomybės ir psichikos ligų registrą.
 3. Atsineša užpildyta arba pildo poliklinikoje Sveikatos patikrinimo klausimyną.

INFORMACIJA DARBDAVIAMS

Darbuotojų privalomąjį sveikatos tikrinimą reglamentuoja „Darbų saugos ir sveikatos“ įstatymas, kiti teisės aktai. Profilaktiniai sveikatos tikrinimai ypač svarbūs, kai darbuotojams yra rizikos susirgti profesine liga.

VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras pagal iš anksto sudarytas sutartis atlieka privalomuosius profilaktinius sveikatos tikrinimus įmonių, įstaigų bei įvairių organizacijų darbuotojams, už kurių periodinius sveikatos tikrinimus yra atsakingas darbdavys.

Sutartys su VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centru dėl darbuotojų sveiakos tikrinimo sudariusiems darbdaviams garantuojame:

Kompleksinį visų įmonės darbuotojų sveikatos ištyrimą vienoje vietoje;

Kvalifikuotą medicinos specialistų komandą;

Profilaktinį patikrinimą Jums patogiu laiku bei darbo laiko taupymą;

Galimybę profilaktinį patikrinimą derinti su skiepais nuo gripo, erkinio encifalito;

Galime atlikti papildomus individualius tyrimus bei konsultacijas.

Atsižvelgiant į Jūsų įmonės pageidavimus, darbuotojų skaičių, lytį, amžių, profilaktinių patikrinimų atlikimo laikotarpį, profesijų specifiką, privalomojo sveikatos patikrinimo kaina deriname – galime pasiųlyti keleta sveikatos profilaktinių patikrinimo variantų.

PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ TARNYBA