VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

Medicininių pažymų išdavimo tvarka

 

1.  Forma Nr. 027-1/a
Elektroninis vaiko sveikatos pažymėjimas, reikalingas pateikti ugdymo įstaigoms.
Pildo  šeimos gydytojas ir gydytojas odontologas.

2. Forma Nr. 046/a
Medicininis pažymėjimas, reikalingas gydytojams, slaugytojams,
advokatams, specialistams dėl licencijos.
Išduoda Profilaktinių sveikatos tikrinimų tarnyba / šeimos gydytojas /
vaikų ligų gydytojas / vidaus ligų gydytojas / gydytojas psichiatras.

Poliklinikos gydytojų konsultacinė komisija (GKK) išduoda medicininį
pažymėjimą (F Nr. 046/a) apie įvaikinamojo ir įvaikintojo sveikatą.
Apskaitos forma Nr. 046/a gali būti naudojama ir kitais atvejais, kai reikia paliudyti
asmens sveikatos būklę, atliktus tyrimus, skiepus, GKK išvadas.

3. Forma Nr. 094-1/a
Medicininė pažyma dėl neatvykimo į ikiteisminio tyrimo įstaigą, prokuratūrą ar teismą.
Išduoda gydantysis gydytojas.

4. Forma Nr. 049/a
Asmens privalomo sveikatos tikrinimo kortelė – norintiesiems įsigyti šaunamąjį ginklą.
Išduoda Profilaktinių sveikatos tikrinimų tarnyba.

5. Forma Nr. 047/a
Privalomo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma, reikalingaįsidarbinant.
Išduoda Profilaktinių sveikatos tikrinimų tarnyba.

6. Forma Nr. 048/a
Medicininė knygelė dirbantiesiems.
Darbdavio užpildytą medicininę knygelę pacientas pateikia Profilaktinių sveikatos
tikrinimų tarnybai / šeimos gydytojui dėl periodinio profilaktinio sveikatos patikrinimo ir
išvadų surašymo.

7. Forma Nr. 048-2/a
Vidaus vandenų transporto specialisto bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių
plaukiojimo priemonių laivavedžio sveikatos pažymėjimas.
Išduoda Profilaktinių sveikatos tikrinimų tarnyba.

8. Forma Nr. 082/a
Vykstančiojo į užsienį medicininė pažyma.
Išduoda Profilaktinių sveikatos tikrinimų tarnyba.