VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

Gydytojo iškvietimo į namus tvarka

MEDICININIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO NAMUOSE ORGANIZAVIMO TVARKA

Šeimos medicinos paslaugos teikiamos paciento namuose (toliau – paslaugos namuose) pagal šeimos gydytojo kompetenciją.

Paslaugas teikia: šeimos gydytojas, vaikų ligų gydytojas, vidaus ligų gydytojas, gydytojas chirurgas.

Paslaugos namuose teikiamos:  naujagimiams, gavus informaciją apie jų išvykimą iš gimdymo namų ir atvykus į namus, jei jų namuose neaplankė slaugytojas ar akušeris, Vaikų sveikatos tikrinimų tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 ,,Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatyta tvarka;  sergantiems vaikams iki 1 metų amžiaus;  vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;  asmenims, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis;  pacientams, kuriems ūmiai sutriko judėjimo funkcija (negali savarankiškai judėti);  pacientams, kuriems karščiavimo metu atsirado naujų odos bėrimų;  pacientams, kuriems pakilo aukštesnė kaip 38,5 º temperatūra ir kurio neveikia temperatūrą mažinantys vaistai.

Naujagimiams, gavus informaciją apie jų išvykimą iš gimdymo namų ir atvykus į namus, Vaikų sveikatos tikrinimų tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 ,,Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatyta tvarka;

Neįgaliųjų sveikatos priežiūros:

Turintiems specialųjį nuolatinės slaugos poreikį (12 kartų per metus);

Turintiems specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį (iki 18 metų, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis; asmenims, kuriems nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis), 12 kartų per metus;

Paskyrus gydytojui teikiamos slaugos procedūros paciento namuose: 4.3.1. pragulų priežiūra (12 kartų per metus);

Lašinės infuzijos (12 kartų per metus);

Kraujo paėmimas tirti.