VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

2014-2020 ES fondų investicijų veiksmų programa

Įgyvendinami projektai
Priemonė Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu
Finansavimo šaltinis (-iai) Europos Sąjungos fondų, projekto vykdytojo ir privačios lėšos
Projekto pavadinimas Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms
Projekto numeris 08.1.3-CPVA-R-609-61-0019
Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2019/06 – 2021/06
Trumpas projekto esmės aprašymas Projekto įgyvendinimo metu numatoma modernizuoti ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūrą Akmenės rajone
Siektini rezultatai Projekto įgyvendinimo metu  Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros įstaigos įsigys medicininę įrangą bei patalpas pritaikis neįgaliųjų poreikiams
Projekto vykdytojas Akmenės rajono savivaldybės administracija
Projekto partneris (-iai) VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras; VšĮ Ventos ambulatorija; VšĮ Papilės ambulatorija; VšĮ Kruopių ambulatorija; UAB “Antano Lizdenio sveikatos centras”
Projekto vertė ( Eur) 202849
ES fondų lėšos ( Eur) 172421,65
Valstybės biudžeto lėšos (Eur) 15213,67
Privačios lėšos ( Eur) 3247,5
Savivaldybės biudžeto lėšos ( Eur) 11966,18