Darbo valandos:Nuo pirmadienio iki penktadienio 8:00-18:00

VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

Darbo užmokestis

DARBO UŽMOKESTIS

 

VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojų atlyginimai pateikiami vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimu valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašu. Pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį eurais neatskaičius mokesčių. VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis.

VŠĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras
Vidutinis darbo užmokestis 2018 m.
Vidutinis Vidutinis darb. Vidutinis Vidutinis darb. Vidutinis Vidutinis darb. Vidutinis Vidutinis darb.
darbuotojų  mėnesinis darbo darbuotojų  mėnesinis darbo darbuotojų  mėnesinis darbo darbuotojų  mėnesinis darbo
Pareigybė skaičius  užmokestis skaičius  užmokestis skaičius  užmokestis skaičius  užmokestis
2018 m.I ketv. 2018 m.I ketv. 2018 m.IIketv. 2018 m.II ketv. 2018 m.III ketv. 2018 m.III ketv. 2018 m.IV ketv. 2018 m.IV ketv.
Administracija 2 1.356,04
Gydytojai 19 1.123,96
Specialistai su
aukštuoju išsilavinimu 6 757,43
Slaugytojai
27 504,78
Specialistai su spec.
viduriniu išsilavinimu 1 920,70
Kitas personalas 7 460,75
Viso: 62 0 0 0
 2017 m. III k. vidutinis darbuotojų skaičius2017 m. III k. vidutinis darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis2018 m. I k. vidutinis darbuotojų skaičius2018 m. I k. vidutinis darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis
Administracija2155421356
Gydytojai191218191124
Specialistai su aukštuoju išsilavinimu67976757
Slaugytojai2661527505
Specialistais su spec. viduriniu išsilavinimu110541920
Kitas personalas75677460
Viso darbuotojų:6161