Nuo lapkričio 2 dienos A.Mickuvienės pacientus aptarnauja šeimos gydytoja V.Pužienė.

Gydytojos V.Pužienės atostogų metu nuo lapkričio 7 dienos iki gruodžio 4 dienos pacientus aptarnaus šios gydytojos:

  1. BARTKEVIČIENĖ

I,  II, III, V: 14.00 – 18.30,  IV: 10.30 -12.30

GYDYTOJA G. VAITKEVIČIENĖ

I, II, IV, V: 13.30 – 18.30,  III   7.30 – 12.00