Darbo valandos:Nuo pirmadienio iki penktadienio 8:00-18:00

VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

Korupcijos prevencija

PRIEMONIŲ 2018 METŲ PLANO ĮVYKDYMAS

PRIEMONIŲ PLANAS 2018 – 2019 METAMS

VIDINIŲ INFOEMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO KANALŲ ĮDIEGIMO IR JŲ FUNKCIONAVIMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ SUSIDŪRŪSIŲ SU GALIMA KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMA VEIKA, ELGESIO TAISYKLĖS

KORUPCIJOS PREVENCIJA

KUR KREIPTIS

INFORMACIJA APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO VEIKSMUS

VADOVO KTEIPIMASIS RAŠTU

VADOVO KREIPIMASIS


STT KLIPAI ANTIKORUPCINE TEMATIKA

Informacija apie baudžiamąją atsakomybę už korupcijos pobūdžio veiksmus

 

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos​​ – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas,​​ piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas,​​ turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

 

Atsakomybė už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas:

Lietuvos Respublikos baužiamojo kodekso

225 straipsnis. Kyšininkavimas

1. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pažadėjęs ar susitaręs priimti kyšį arba reikalavęs ar provokavęs duoti kyšį, arba priėmęs kyšį už teisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus,​​ baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

2. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pažadėjęs ar susitaręs priimti kyšį arba reikalavęs ar provokavęs duoti kyšį, arba priėmęs kyšį už neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus,​​ baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.

3. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pažadėjęs ar susitaręs priimti arba reikalavęs ar provokavęs duoti, arba priėmęs didesnės negu 250 MGL vertės kyšį už teisėtą ar neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus,​​ baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.

4. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pažadėjęs ar susitaręs priimti arba reikalavęs ar provokavęs duoti, arba priėmęs mažesnės negu 1 MGL vertės kyšį už teisėtą ar neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir​​ baudžiamas bauda arba areštu.

5. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

226 straipsnis. Prekyba poveikiu

1. Tas, kas siekdamas, kad asmuo, pasinaudodamas savo visuomenine padėtimi, tarnyba, įgaliojimais, giminyste, pažintimis ar kita tikėtina įtaka valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai, tarptautinei viešajai organizacijai, jų valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui, paveiktų atitinkamą instituciją, įstaigą ar organizaciją, valstybės tarnautoją ar jam prilygintą asmenį, kad šie teisėtai ar neteisėtai veiktų ar neveiktų vykdydami įgaliojimus, jam ar trečiajam asmeniui tiesiogiai arba netiesiogiai pasiūlė, pažadėjo ar susitarė duoti arba davė kyšį,​​ baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

2. Tas, kas pasinaudodamas savo visuomenine padėtimi, tarnyba, įgaliojimais, giminyste, pažintimis ar kita tikėtina arba tariama įtaka valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai, tarptautinei viešajai organizacijai, jų valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui savo ar kitų asmenų naudai tiesiogiai arba netiesiogiai pažadėjo ar susitarė priimti kyšį arba reikalavo ar provokavo duoti kyšį, arba priėmė kyšį, pažadėjęs paveikti atitinkamą instituciją, įstaigą ar organizaciją, valstybės tarnautoją ar jam prilygintą asmenį, kad šie teisėtai ar neteisėtai veiktų ar neveiktų vykdydami įgaliojimus,​​ baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

3.​​ ​​ Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytus veiksmus, pasiūlęs, pažadėjęs ar susitaręs duoti arba davęs didesnės negu 250 MGL vertės kyšį,​​ baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.

4. Tas, kas padarė šio straipsnio 2 dalyje numatytus veiksmus, pažadėjęs ar susitaręs priimti arba reikalavęs ar provokavęs duoti, arba priėmęs didesnės negu 250 MGL vertės kyšį,​​ baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.

 

——————————————————————————————-

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ PATVIRTINTA

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ priežiūros centro vyriausiojo gydytojo​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 2015 m. gruodžio 1 d. Nr. V-57

 

VŠĮ AKMENĖS RAJONO PIRMINĖS PRIEŽIŪROS CENTRO  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 2015​​ −2019 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Eil. Nr.

Priemonė

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo terminas

Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai

1 UŽDAVINYS. PARENGTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMĄ, JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANĄ, PASKIRTI ASMENĮ (KOMISIJĄ), ATSAKINGĄ UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR KONTROLĘ

1.1

Parengti ir patvirtinti Viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau Įstaiga) šakinės korupcijos prevencijos 2015–2019 m. programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą

Vyriausiasis​​ gydytojas ir atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę asmuo​​ 

Iki 2015 m. gruodžio 28 d.

Parengta šakinės korupcijos prevencijos 2015–2019 m. programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas.

1.2

Viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras ​​ korupcijos prevencijos 2015−2019 m. programos įgyvendinimo 2015−2019 m. priemonių plano priemones detalizuojančių priemonių plano ​​ (toliau – Korupcijos prevencijos priemonių planas 2015−2019 m.) parengimas ir patvirtinimas

Vyriausiasis​​ gydytojas ir atsakingas​​ už korupcijos prevenciją ir kontrolę​​ asmuo

Iki 2015 m. gruodžio 28 d

Sveikatos sistemos įstaigos korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015−2019 m. programos patvirtinimas.

1.3

Korupcijos prevencijos priemonių plano 2015−2019 metams bei patikslintos informacijos duomenų ir kontaktų skelbimas įstaigos stenduose

Vyriausiasis​​ gydytojas ir atsakingas​​ už korupcijos prevenciją ir kontrolę​​ asmuo

Iki 2016 m. sausio 15 d.

Įstaigoje paskelbtas korupcijos prevencijos priemonių planas 2015–2019 metams​​ 

2 UŽDAVINYS. DIDINTI ASPĮ VEIKLOS PROCEDŪRŲ SKAIDRUMĄ IR AIŠKUMĄ

2.1

​​ Lietuvos medicinos normos MN 14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-1013 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“, (toliau - MN 14:2005) skelbimas ASPĮ, teikiančiose pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas

Atsakingas asmuo

Nuolat nuo 2015 m. gruodžio 28d.

Pacientai supažindinti su šeimos gydytojo funkcijomis, teisėmis, pareigomis ir atsakomybe

2.2

Gydytojo – odontologo specialisto medicinos normos skelbimas įstaigoje

Atsakingas asmuo

Nuolat nuo 2015 m. gruodžio​​ 28​​ d.

Pacientai bus supažindinti su gydytojo odontologo funkcijomis, teisėmis, pareigomis ir atsakomybe

2.3

Informacijos apie nemokamas ambulatorines (kompensuojamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis) ir mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas skelbimas

Atsakingas asmuo

Nuolat​​ 

Skelbiama informacija apie nemokamas ir mokamas paslaugas

3 UŽDAVINYS. UGDYTI DARBUOTOJŲ PATIKIMUMĄ, LOJALUMĄ IR SĄŽININGUMĄ

3.1

Medicinos personalo mokymų dėl sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V-773​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo“ vykdymas

Vyriausiasis​​ gydytojas

Ne rečiau kaip 1 kartą per metus (apimant visus darbuotojus)

Mokymų skaičius, PSPC darbuotojų mokymų apimtis

3.2

Užtikrinti elgesio kodekso nuostatų laikymosi kontrolę ir priežiūrą. Elgesio kodeksą skelbti įstaigos interneto

Vyriausiasis​​ gydytojas

Kasmet iki 2019 m. gruodžio 31 d

Mokymų skaičius. PSPC darbuotojų mokymų apimtis

3.3

Viešųjų ir privačių interesų deklaravimas

Vyriausiasis​​ gydytojas

Nuo 2015 lapkričio 2d.

Pateikti nedeklaravusių asmenų sąrašus

3.4

Įvertinti sritis,kuriose egzistuoja tikimybė korupcijos apraiškoms(pacientų skundų ir pareiškimų analizė, vidaus auditų analizė)

Vyriausiasis​​ gydytojas

Kiekvienų metų IV ketvirtyje

Atsakingo asmens pateikti dokumentai

3.5

Metinių ataskaitų aptarimas- paviešinimas įstaigos darbuotojų susirinkimuose, darbuotojų mokymai korupcijos prevencijos klausimais

Vyriausiasis​​ gydytojas

Ne rečiau kaip 1 kartą per metus (apimant visus darbuotoju

​​ Dalyvavusių darbuotojų skaičius

4 UŽDAVINYS. MOTYVUOTI VISUOMENĘ ELGTIS SĄŽININGAI, PRANEŠTI APIE KORUPCIJĄ

4.1.

Užtikrinti galimybę asmenims anonimiškai pranešti apie korupcines apraiškas įstaigoje

Vyriausiasis​​ gydytojas

Nuolat

Išanalizavus gautus pranešimus, bus galima reaguoti į galimai korupcinio pobūdžio veikas, jas tirti, o esant pagrindui – perduoti medžiagą kompetentingoms institucijoms

 

4.2.

Anoniminės pacientų ​​ apklausos

Atsakingas asmuo

2 kartus per metus

Apklausų rezultatų aptarimas, korupcijos prielaidų atskleidimas

 

5 UŽDAVINYS. DIDINTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO SVEIKATOS SISTEMOJE SKAIDRUMĄ

5.1

Vykdyti privalomus pirkimus per VšĮ Centrinę Pirkimo Organizaciją​​ 

Vyriausiasis gydytojas ir​​ už viešuosius pirkimus​​ atsakingas asmuo

Nuolat iki 2019 m. gruodžio 31 d

Skaidrus pirkimas

6 UŽDAVINYS. TEIKTI INFORMACIJĄ PACIENTAMS

6.1.

Privalomos informacijos VšĮ Akmenės rajono PSPC visų padalinių (skyrių) informaciniuose stenduose ir Įstaigos internetinėje svetainėje skelbimas:

​​ 1) informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus;

​​ 2) Informacija, į ką VšĮ PSPC pacientas gali kreiptis susidūrus su korupcinio pobūdžio veika;

​​ 3) informacija apie ASPĮ pasitikėjimo telefoną (nurodomas telefono numeris);

​​ 4) informacija apie SAM „pasitikėjimo telefoną“ (+370 800 66004);

​​ 5) Informacija apie STT „karštosios linijos“ telefoną (+370 5 266 3333);

​​ 6) Informacija apie SAM el. paštą (korupcija@sam.lt) ;

7) Informacija apie STT el. paštą (pranešk@stt.lt) skelbimas;

​​ 8) Įstaigos vyriausiojo gydytojo kreipimasis raštu į pacientus, kad įstaigoje netoleruojami neoficialūs mokėjimai.

 

Vyriausiasis​​ gydytojas

Nuolat nuo 2016 m. sausio 1 d.

Teigiami pokyčiai sociologinių tyrimų duomenyse, susijusiuose su neoficialiais mokėjimais

7 UŽDAVINYS. INFORMUOTI APIE GALIMAS KORUPCINES VEIKAS IR NUSTATYTUS KORUPCIJOS SVEIKATOS SISTEMOJE ATVEJUS

7.1

Specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) ir SAM Korupcijos prevencijos skyriaus informavimas sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V– 773 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka ASPĮ gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką

Vyriausiasis​​ gydytojas

Gavus pranešimą per 3 darbo dienas

Pateiktų pranešimų VšĮ Akmenės rajono PSPC vyriausiajam gydytojui ​​ ir perduotų pranešimų STT, SAM Korupcijos prevencijos skyriui skaičius

 

7.2

Informacijos apie Centro teisės aktų nustatyta tvarka nustatytus korupcijos atvejus bei atvejus, kai įstaigoje dirbantis asmuo pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, skelbimas sveikatos priežiūros sistemos įstaigos interneto svetainėje

Vyriausiasis​​ gydytojas

Per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo

Paskelbtų informacijų skaičius.

 

_____________________

——————————————————————————————-

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ PATVIRTINTA

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ priežiūros centro vyriausiojo gydytojo  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 2015 m. gruodžio 1 d. Nr. V-57

 

​​ KORUPCIJOS PREVENCIJOS VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE AKMENĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS 2015–2019 METŲ PROGRAMA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

​​ 1. Korupcijos prevencijos Viešojoje įstaigoje Akmenės rajono​​ pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau Įstaiga) 2015–2019 metų programos (toliau – Programa) paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos ir kontrolės sistemą Įstaigoje ​​ 2015–2019 metais.

​​ 2. Programa parengta,​​ vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2011-2014 programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711 (Žin., 2002, Nr. 10-355, 2011, Nr. 77-3727), Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 57-2297), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975), Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu (Žin., 1997, Nr. 67-1659; 2000, Nr. 18-431), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 98-4339), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607 „Dėl Padalinių ir asmenų, valstybės ir savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 83-3015), Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu (Žin., 2000, Nr. 89-2741), Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybių įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 60-2877), Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministrės įsakymu „Dėl šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015-2019 metų programos patvirtinimo“ (2015 m. gruodžio 10 d. Nr. V-1433) ir „Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015-2019 metų programos įgyvendinimo.

3. Programa skirta korupcijos prevencijai įstaigoje užtikrinti.

4. Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

​​ 5. Programoje vartojamos sąvokos: Korupcija – Įstaigos darbuotojo tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas. Korupcijos rizikos veiksniai – priežastys, sąlygos, įvykiai ir aplinkybės, dėl kurių gali būti padarytas korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas. Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens​​ administracinis, darbo drausmės ar tarnybinis nusižengimas, padarytas tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant arba reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui, taip pat ją priimant, kai tai daroma piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi, viršijant įgaliojimus, neatliekant pareigų, pažeidžiant viešuosius interesus, taip pat korupcinio pobūdžio nusikalstama veika. Valstybės tarnautojui prilyginamas asmuo – asmuo, kuris dirba arba kitais įstatyme numatytais pagrindais eina pareigas viešajame arba privačiajame juridiniame asmenyje ar kitoje organizacijoje arba verčiasi profesine veikla ir turi atitinkamus administracinius įgaliojimus, arba turi teisę veikti šio juridinio asmens ar kitos organizacijos vardu, arba teikia viešąsias paslaugas, taip pat arbitras arba prisiekusysis. Kitos Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose įstatymuose apibrėžtas sąvokas.

​​ 6. Programa parengta atsižvelgiant į sveikatos sistemos aplinkos analizę, Jungtinių tautų konvenciją, Europos Komisijos 2014 metų kovos su korupcija Europos Sąjungoje ataskaitą ir joje pateiktas rekomendacijas, sociologinių tyrimų rezultatus, visuomenės, viešųjų ir privačių sveikatos priežiūros įstaigų pateiktus pasiūlymus.

​​ 7. Programa įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą Programos įgyvendinimo priemonių planą.

II. KORUPCIJOS PRIELAIDŲ ANALIZĖ

 

8. Bendrosios korupcijos prielaidos:

8.1. socialinės (nepakankamas Įstaigos ​​ darbuotojų atlyginimas ir pan.);​​ 

8.2. teisinės (teisės aktų netobulumas, dažnas jų keitimas, kokybės sistemų ir reglamentų stoka, nepakankama atsakomybė už padarytus pažeidimus, kontrolės sistemų, teisinių procedūrų netobulumas ir pan.);​​ 

8.3. institucinės (nepakankamai skaidrus sprendimų priėmimo procesas, nesivadovaujama asmeninės atsakomybės principais, trūksta viešumo);

​​ 8.4. struktūrinės (sveikatos sistemos sudėtingumas ir trūkumai, nepakankamas aprūpinimo informacinėmis technologijomis lygis ir pan.);

​​ 8.5. visuomenės pilietiškumo stoka (visuomenės požiūrio į korupciją neapibrėžtumas ir prieštaringumas, pasyvumas antikorupcinei veiklai, nesipriešinimas korumpuotiems sveikatos sistemos darbuotojams);​​ 

8.6. išoriniai veiksniai (nėra tinkamų sąlygų atskirų sveikatos priežiūros įstaigų sąžiningai konkurencijai).​​ 

9. Specifinės korupcijos prielaidos:​​ 

9.1. administracinių teisės pažeidimų nustatymas, protokolų surašymas, baudų skyrimas;

9.2. medicininės paskirties aparatūros, vaistų ir kt. viešieji pirkimai ir užsakymai;

9.3. informacijos teikimas pacientams apie nemokamas ir mokamas sveikatos priežiūros paslaugas, apie pacientų teises ir galimybes ir t.t.

 

III. GALIMOS KORUPCIJOS ĮSTAIGOJE PASEKMĖS

 

10. Nevykdant veiksmingos ir kryptingos korupcijos prevencijos politikos, korupcijos reiškiniai gali pažeisti visuomeninius santykius įstaigoje, dėl ko gali:

10.1. sumažėti sveikatos priežiūros sistemos veiksmingumas, pablogėti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė;​​ 

10.2. atsirasti socialinė įtampa, kuri mažina pasitikėjimą sveikatos apsaugos priežiūra;

10.3. sumažėti pacientų pasitikėjimas įstaiga;​​ 

10.4. pablogėti viešojo administravimo kokybė ir užsimegzti farmacijos bei kitų įmonių, prekiaujančių medicinos prekėmis ir prietaisais, ryšiai su korumpuotais Įstaigos ​​ darbuotojais.

 

IV. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

​​ 11. Programos tikslas – išaiškinti ir šalinti korupcijos ​​ prielaidas Įstaigoje, užtikrinti skaidresnę ir veiksmingesnę įstaigos darbuotojų veiklą, plėtoti antikorupcinę kultūrą, į antikorupcinę veiklą įtraukiant visuomenę.

​​ 12. Programos uždavinys – galimų korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, įgyvendinant korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą, siekiant, kad visos lėšos, skiriamos sveikatos sistemai, būtų naudojamos pagal paskirtį ir racionaliai kokybiškoms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, pacientų teisėms ir laisvėms užtikrinti, taip pat poveikis Įstaigos ​​ darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, įgyvendinti kitas teisės aktų nustatytas korupcijos prevencijos priemones.

13. Korupcijos prevencijos tikslui ir uždaviniui pasiekti numatoma:​​ 

13.1. vykdyti nuolatinę kryptingą korupcijos prevenciją, užtikrinti veiksmingą numatytų ilgalaikės korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimą;

13.2. nustatyti veiklos sritis Įstaigoje, kuriose galima korupcinė veika, bei sąlygas jai atsirasti ir plisti, teikti siūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

13.3. įgyvendinti neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principą;​​ 

13.4. teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis užtikrinti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros kontrolę;​​ 

13.5. skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms ir įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę;

13.6. programoje numatytas priemones sieti su socialinių problemų sprendimu ir visuomenės apsauga nuo esamų ir atsirandančių korupcijos prielaidų sveikatos sistemoje; visokeriopai ginti visuotinai pripažįstamas paciento teises ir laisves, sveikatos sistemos darbuotojų teises bei laisves ir nepažeisti nekaltumo prezumpcijos;

13.7. ugdyti antikorupcinę kultūrą įstaigoje.

 

V. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

 

14. Programos sveikatos sistemoje uždaviniams įgyvendinti sudaromas programos priemonių vykdymo planas, kuris nustato uždavinius, tikslus, priemones, jų vykdymo terminus bei vykdytojus.

15. Šios programos nuostatas (jos įgyvendinimo priemones) vykdo įstaigos darbuotojai.​​ 

16. Programos įgyvendinimo įstaigoje kontrolę, metodinės pagalbos teikimą korupcijos prevencijos klausimais vykdo Įstaigos vyriausias gydytojas ir ​​ atsakingi darbuotojai.

17.​​ Apie​​ Programos įgyvendinimo 2015–2019​​ m. priemonių plano priemonių​​ įgyvendinimą Įstaigos vyriausias gydytojas ne vėliau kaip per 5 d. nuo II ir IV ketvirčio pabaigos, informuoja SAM Korupcijos prevencijos skyrių.

18.​​ ​​ Siekiant nuosekliai vertinti pasiektą pažangą, nustatyti kliūtis ir problemas, kylančias įgyvendinant Programą​​ Įstaigoje,​​ privalo reguliariai vykdyti joms numatytų (priskirtų)​​ Programos įgyvendinimo 2015–2019​​ m. veiklos plane nurodytų priemonių įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą.

 

VI. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI

 

19. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais:

19.1. įvykdytų ir neįvykdytų programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi;​​ 

19.2. Programos priemonių įgyvendinimu nustatytais terminais;

19.3. anoniminių ir oficialių pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas skaičiumi ir jų santykiu;​​ 

19.4.​​ įstaigos darbuotojų dalyvavusių antikorupciniuose ​​ mokymuose​​ skaičiumi;​​ 

19.5. antikorupciniuose renginiuose dalyvavusių asmenų skaičiumi.

20. Pagrindiniu programos įgyvendinimo rodikliu laikytinas išaugęs pasitikėjimas įstaiga.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Korupcinė situacija vertinama ir korupcijos prevencijos programos nuostatos bei jos vykdymo priemonių planas peržiūrimi kas dveji metai.

22. Korupcijos prevencijos programa, esant poreikiui, gali būti papildoma ar koreguojama dažniau.​​ 

________________________

————————————————————————