Korupcijos prevencija

PRIEMONIŲ 2018 METŲ PLANO ĮVYKDYMAS

PRIEMONIŲ PLANAS 2018 – 2019 METAMS

VIDINIŲ INFOEMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO KANALŲ ĮDIEGIMO IR JŲ FUNKCIONAVIMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ SUSIDŪRŪSIŲ SU GALIMA KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMA VEIKA, ELGESIO TAISYKLĖS

KORUPCIJOS PREVENCIJA

KUR KREIPTIS

INFORMACIJA APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO VEIKSMUS

VADOVO KTEIPIMASIS RAŠTU

VADOVO KREIPIMASIS


STT KLIPAI ANTIKORUPCINE TEMATIKA